ระบบฐานข้อมูลการดำเนินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล    
Sign In เข้าสู่ระบบ
กรมการปกครองขอเปลี่ยนแปลง ชื่อผู้ใช้งาน (User name) และรหัสผ่าน (Password) ใหม่เพื่อความปลอดภัยของระบบ ท่านสามารถตรวจสอบชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านใหม่ได้ที่ http://intranet.dopa.go.th ในเมนูหัวข้อ "ระบบรายงานผล"

Server สำหรับ จังหวัดใน ภาคกลาง (ภาค 1) ภาคตะวันออก (ภาค 2 ) ภาคอีสาน (ภาค 3,4) คลิกที่นี่
Server สำหรับ จังหวัดในภาคเหนือ (ภาค 5,6) ภาคใต้ (ภาค 8,9) ภาคตะวันตก (ภาค 7) คลิกที่นี่


ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารงานปกครอง โทร : 02-283-1222